måndag 15 juli 2013

Taget från Simrishamns trollingsida!

Jag har i dag haft ett möte med HoV kontrollkordinator i Simrishamn eftersom det är hans pojkar som kommer att sköta kontrollen av lax efter den 1/8.
För deras del är reglerna helt klara och kommer att börja gälla den 1/8,
texten säger fångst av lax med fettfena vid dörj,trolling utterfiske är förbjudet och den skall genast återutsättas.
Lax får rensas ute på sjön men får ej fileas eller styckas detta gäller även odlad fisk.
Hurovida man kan pilka,meta,drifta,spinnfiska,flugfiska lär väl klargöras från fall till fall på rampen, här finns säkert olika tolkningar.
Detta är som sagt vad som gäller just nu vi kan bara hoppas att eventuella överklagande kommer att rätta till tokigheterna eller hur Rydberg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar